Skip to content

ZARZĄD STOWARZYSZENIA NA RZECZ ZDROWIA PSYCHICZNEGO DZIECKA I RODZINY 

Oświadczenia woli w sprawach majątkowych i finansowych stowarzyszenia składa przewodniczący zarządu lub wyznaczony uchwałą zarządu inny członek stowarzyszenia z określeniem zakresu pełnomocnictwa. Do ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis przewodniczącego zarządu lub upoważniony przez niego członek zarządu. 

Przewodniczący Zarządu – dr Tomasz Rowiński 

Prezes Zarządu EZRA UKSW Sp. z o.o. Doktor psychologii, Zastępca Dyrektora Instytutu Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Zajmuje się psychologią osobowości oraz zaburzeniami osobowości. Jest współautorem polskiej wersji kwestionariusza do pomiaru zaburzeń osobowości (PID w systemie diagnozy DSM-5) i modelu opieki EZRA.

Członkowie Zarządu :

dr Kamila Lenkiewicz , dyrektor poradni psychologicznych dla dzieci – I poziom referencyjny – Doktor, psycholog, psychoterapeuta systemowy z wieloletnim doświadczeniem i stażem klinicznym w pracy z dziećmi, młodzieżą i rodzinami. W EZRA UKSW Sp z o. o odpowiedzialna za standardy diagnozy i opieki psychologicznej. Współautorka modelu opieki EZRA.

Jolanta Barbara Konopelska, dyrektor generalny EZRA UKSW sp. z o.o. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego (Wydziału Polonistyki – Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej oraz Wydziału Prawa i Administracji) i Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. Posiada wieloletnie doświadczenie menadżerskie w administracji i zarządzaniu, jako dyrektor działu nauczania i spraw studenckich uczelni wyższej. W EZRA UKSW od początku istnienia Spółki