Skip to content

Jak możesz pomóc?

Działalność 
Stowarzyszenia na Rzecz Zdrowia Psychicznego Dziecka i Rodziny
można wesprzeć na 2 sposoby.

Przelew na konto Stowarzyszenia – wpłaty na konto należy kierować na adres:
Stowarzyszenie na Rzecz Zdrowia Psychicznego Dziecka i Rodziny
ul. Karola Miarki 13
01- 496 Warszawa

Nr konta bankowego: Pekao SA 04 1240 1444 1111 0010 8513 9209

Przekazanie 1% podatku dochodowego w okresie rozliczeń z Fiskusem
– zachęcamy do wsparcia działalności Stowarzyszenia.

Na przestrzeni 2,5 roku działalności pomogliśmy ponad 2300 mieszkańcom warszawskich Bielan – w ramach projektu PO WER, w tym 112o dzieciom i młodzieży, ponad 1100 rodzicom lub opiekunom prawnym. Zdobyliśmy zaufanie zarówno młodych pacjentów jak i ich opiekunów oraz nauczycieli. Wiemy, że taka placówka jak nasza jest potrzebna. 

Wzrost liczby pacjentów oraz zatrudnianych przez nas specjalistów postawił nas przed koniecznością otwarcia nowej poradni, w której moglibyśmy przyjmować większą ilość pacjentów. Od władz dzielnicy Bielany otrzymaliśmy lokal o powierzchni ponad dwustu metrów kwadratowych, ale wymaga on nie tylko generalnego remontu, lecz także przystosowania do wymogów NFZ jako placówki medycznej. Koszt remontu i adaptacji zgodnie z planami wynosi blisko milion złotych. 

EZRA UKSW, którą wspiera Stowarzyszenie jest placówką realizującą kontrakty Narodowego Funduszu Zdrowia. Dysponuje budżetem pokrywającym wynagrodzenia pracowników oraz niezbędne koszty utrzymania. 

Potrzebujemy Państwa pomocy – przekażcie na konto Stowarzyszenia 1% swojego podatku.

PROJKET REMONTU I ADAPTACJI SIEDZIBY NOWEJ PORADNI NA WARSZAWSKICH BIELANACH 

Projekt Zeromskiego