Zarząd Stowarzyszenia

dr Tomasz Rowiński – Przewodniczący Zarządu

dr Kamila Lenkiewicz

Jolanta Konopelska

Komisja Rewizyjna

Paulina Płuzińska

Urszula Orzechowska

Dariusz Baran