Stowarzyszenie na Rzecz Zdrowia Psychicznego Dziecka i Rodziny – Zarząd

dr Tomasz Rowiński
Przewodniczący Zarządu

Prezes Zarządu EZRA UKSW Sp. z o.o. Doktor psychologii, Zastępca Dyrektora Instytutu Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Zajmuje się psychologią osobowości oraz zaburzeniami osobowości. Jest współautorem polskiej wersji kwestionariusza do pomiaru zaburzeń osobowości (PID w systemie diagnozy DSM-5) i modelu opieki EZRA.

dr Kamila Lenkiewicz

Dyrektor poradni psychologicznych dla dzieci – I poziom referencyjny – Doktor, psycholog, psychoterapeuta systemowy z wieloletnim doświadczeniem i stażem klinicznym w pracy z dziećmi, młodzieżą i rodzinami. W EZRA UKSW Sp z o. o odpowiedzialna za standardy diagnozy i opieki psychologicznej. Współautorka modelu opieki EZRA.

Jolanta Konopelska

Dyrektor generalny EZRA UKSW sp. z o.o. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego (Wydziału Polonistyki – Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej oraz Wydziału Prawa i Administracji) i Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. Posiada wieloletnie doświadczenie menadżerskie w administracji i zarządzaniu, jako dyrektor działu nauczania i spraw studenckich uczelni wyższej. W EZRA UKSW od początku istnienia Spółki.

» pod tym znakiem zwyciężysz «

Komisja Rewizyjna

Paulina Płuzińska

Rejestratorka medyczna – Koordynator Rejestracji – Studiuje na Wydziale Psychologii w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie. Pracując wcześniej w poradni psychologiczno-pedagogicznej zdobyła doświadczenie zawodowe, które przekłada się na wysoką jakość obsługi klienta.

Urszula Orzechowska

Asystentka Dyrektora poradni psychologicznych dla dzieci – I poziom referencyjny

Dariusz Baran

Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta, terapeuta rodzin, specjalista terapii środowiskowej, praktyk systemowy, trener psychoedukacji rodziców. Lata doświadczeń i praktyki w prowadzeniu konsultacji małżeńskich i rodzinnych w kontekście problemów relacyjnych i zaburzeń psychicznych. Prowadzący projekty unijne w nieformalnej edukacji dorosłych.

Krzysztof Konopelski

furtian na Gąbińskiej
grafik, poeta i wydawca

Stowarzyszenie
na Rzecz
Zdrowia Psychicznego
Dziecka i Rodziny
ul. Gąbińska 30 m. 42
01-703 Warszawa

» pod tym znakiem zwyciężysz «

#wszyscyjestesmydziecmi