Stowarzyszenie na Rzecz Zdrowia Psychicznego Dziecka i Rodziny – historia

Stowarzyszenie na Rzecz Zdrowia Psychicznego Dziecka i Rodziny zostało zarejestrowane w 1997 roku. Założycielami byli współpracujący ze sobą psycholodzy, psychiatrzy dziecięcy, pedagodzy specjalni z Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży przy Wojewódzkim Zespole Specjalistycznym w Rzeszowie oraz Zespołu Szkół Specjalnych im. UNICEF w Rzeszowie.

W tamtym czasie narastało przekonanie o potrzebie poszerzenia oferty terapeutycznej o działania profilaktyczne oraz promocję zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Wspieranie rozwoju psychicznego dzieci i młodzieży dokonywało się poprzez umacnianie kompetencji wychowawczych rodziców i wychowawców. Stąd od początku aktywny udział członków Stowarzyszenia w organizowanie i prowadzenie zajęć „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców” na terenie Rzeszowa i województwa podkarpackiego.

W latach 2002-2017 Stowarzyszenie było partnerem w dziewięciu europejskich projektach unijnych dotyczących edukacji rodziców oraz integracji społecznej osób po kryzysie psychicznym. Ta działalność projektowa była zbieżna z celami Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Wyrazem tego było aktywnie promowanie i upowszechnianie modelu środowiskowej opieki psychologicznej i psychiatrycznej dla dzieci, młodzieży i dorosłych w województwie podkarpackim.

W latach 2016-2017 Stowarzyszenie było partnerem Fundacji Rozwoju Społecznego „Leonardo” w Wieliczce przy opracowaniu modelu Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w ramach projektu „Deinstytucjonalizacja usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi”, program POWER IV O priorytetowa, działanie 4.1 Innowacje Społeczne.

» pod tym znakiem zwyciężysz «

#kochajdziecko – 'jest ojcem człowieka'