Skip to content

Stowarzyszenie na Rzecz Zdrowia Psychicznego
Dziecka i Rodziny

Wspieramy proces zdrowienia

KIM JESTEŚMY

Naszą misją jest niesienie wsparcia rodzinom, dzieciom i młodzieży doświadczającym kryzysów psychicznych.
Wsparcie rodzin chcemy oprzeć na naukowo udowodnionych metodach i we współpracy z podmiotami jednostek samorządu terytorialnego. Wierzymy, że takie właśnie podejście pozwoli na zapobieganie zaburzeniom psychicznym u dzieci i młodzieży oraz minimalizację ich skutków dla życia najmłodszych.
Ponadto, stowarzyszenie angażuje się w działalność mającą na celu rozwijanie kompetencji wychowawczych i umiejętności interpersonalnych rodziców oraz umacnianie więzi interpersonalnych w rodzinach i grupach oparcia społecznego.
Naszym celem jest integracja społeczna dzieci i młodzieży z zaburzeniami i chorobami psychicznymi, przy czym chcemy to robić przez wdrażanie i upowszechnianie modelu środowiskowej opieki psychiatrycznej nad dziećmi i młodzieżą.

JAK POMAGAMY

Nasze działania kierujemy bezpośrednio i pośrednio do rodzin, dzieci oraz młodzieży.
Wspieramy te inicjatywy, które są związane ze zdrowiem psychicznym dzieci i młodzieży. Chcemy angażować się w tworzenie placówek prowadzących działalność medyczną oraz wspierać personel tych placówek, które już realizują podobne usługi na rzecz dzieci.
Edukacja nauczycieli oraz pracowników oświaty, ochrony zdrowia czy służb społecznych jest jednym z naszych głównych priorytetów. Tworząc sieć współpracy i wykorzystując lokalne zasoby chcemy wdrażać model środowiskowej opieki nad rodziną. Działamy także m.in. przez:

  • planową edukację rodzinną, organizowanie grup edukacyjnych i samopomocowych w zakresie ochrony zdrowia psychicznego dzieci, młodzieży i rodzin;
  • organizowanie szkoleń i wspieranie dokształcania się osób zajmujących się wychowaniem, nauczaniem, resocjalizacją, leczeniem i opieką, psychoterapią, zarządzaniem i organizacją pracy w placówkach profilaktyczno-terapeutycznych oraz organizacją wypoczynku dzieci, młodzieży i rodzin;
  • podejmowanie nowych badań naukowych służących umacnianiu zdrowia psychicznego rodzin i zapobieganiu zaburzeniom psychicznym u dzieci i młodzieży;
  • popularyzowanie zagadnień zdrowia psychicznego dzieci, młodzieży i rodzin w społeczności lokalnej w ramach modelu opieki środowiskowej;
  • organizowanie form współpracy osób zajmujących się psychiatrią, psychoterapią, resocjalizacją, leczeniem i opieką, wychowaniem, nauczaniem, zarządzaniem i organizacją pracy w placówkach profilaktyczno-terapeutycznych oraz organizacją wypoczynku dzieci, młodzieży i rodzin;
  • redagowanie materiałów edukacyjnych i publikacji z zakresu zdrowia psychicznego i psychologii rodziny;
  • organizowanie nowych form wsparcia rozwoju dzieci i młodzieży oraz poradnictwa w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
  • organizowanie promocji zdrowia psychicznego dzieci, młodzieży i dorosłych oraz prowadzenie profilaktyki zaburzeń psychicznych i kryzysów rodzinnych.

JAK MOŻESZ NAM POMÓC ?

Remont nowej siedziby Poradni Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży.

Na przestrzeni 2,5 roku działalności pomogliśmy ponad 2300 mieszkańcom warszawskich Bielan – w ramach projektu PO WER, w tym 1120 dzieciom i młodzieży, ponad 1100 rodzicom lub opiekunom prawnym. Zdobyliśmy zaufanie zarówno młodych pacjentów jak i ich opiekunów oraz nauczycieli. Wiemy, że taka placówka jak nasza jest potrzebna.

Wzrost liczby pacjentów oraz zatrudnianych przez nas specjalistów postawił nas przed koniecznością otwarcia nowej poradni, w której moglibyśmy przyjmować większą ilość pacjentów. Od władz dzielnicy Bielany otrzymaliśmy lokal o powierzchni ponad dwustu metrów kwadratowych, ale wymaga on nie tylko generalnego remontu, lecz także przystosowania do wymogów NFZ jako placówki medycznej. Koszt remontu i adaptacji zgodnie z planami wynosi blisko milion złotych.

EZRA UKSW, którą wspiera Stowarzyszenie jest placówką realizującą kontrakty Narodowego Funduszu Zdrowia. Dysponuje budżetem pokrywającym wynagrodzenia pracowników oraz niezbędne koszty utrzymania.

Potrzebujemy Państwa pomocy – przekażcie na konto Stowarzyszenia 1% swojego podatku.

Nr konta bankowego:

Pekao SA 04 1240 1444 1111 0010 8513 9209

→Projekt Żeromskiego

santander

PROJEKTY – Mam moc!

Cel projektu:
Wzmocnienie poczucia własnej skuteczności u dzieci w klasach 4-6, które zmagają się z problemami natury psychicznej wynikającymi z niskiego poczucia własnej wartości, nieśmiałości, wycofania w życiu społecznym, doświadczenia przemocy  rówieśniczej.

więcej
piknikwyrozniajacy-scaled

 EZRA UKSW

W ramach spółki EZRA UKSW prowadzimy Środowiskowe Centra Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży oraz poradnie psychologiczne dla dzieci i młodzieży . 

centrumCentrum Małego Dziecka i Rodziny

Centrum Małego Dziecka i rodziny oferuje nieodpłatną pomoc psychologiczno-psychoterapeutyczną dla dzieci w wieku do 60 miesięcy, kobiet w okresie poporodowym i rodzin.

KONTAKT

Stowarzyszenie na Rzecz Zdrowia Psychicznego Dziecka i Rodziny 
ul. Karola Miarki 13 
01-496 Warszawa
tel: 604 540 664
e-mail:
tomasz.rowinski@ezrauksw.pl